LOCON otrzymał dofinansowanie na rozwój technologii

Wartość projektu: 1 269 620,13 PLN

Wartość dofinansowania UE: 634 810,06 PLN


Od 1 kwietnia 2018 roku LOCON realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą „Innowacyjna geoinformacja – nowe sposoby lokalizowania osób i mienia z wykorzystaniem technologii bluetooth”.

Przedmiotem Projektu jest przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych, których rezultatem będzie opracowanie innowacyjnej technologii lokalizacyjnej – znalezienie nowych sposobów lokalizowania osób i mienia, pozwalających na ich precyzyjną lokalizację, na większą, niż do tej pory odległość, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępności technologii.

Wartość projektu: 2 607 043,92 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 484 679,89 PLN


LOCON realizuje również drugi projekt współfinansowany przez Unię Europejską pod nazwą „Społecznościowe wezwanie pomocy SOS”.

Celem projektu jest opracowanie nowych w skali świata, innowacyjnych usług, które będą świadczona poprzez stworzenie platformy lokalizacyjnej, której celem ogólnym będzie wzajemna pomoc w ramach społeczności, którą skupia taka platforma - masowe SOS. Usługi będą ukierunkowane na pomoc ludziom oraz ochronę mienia i zwierząt. Opracowanie tego systemu pozwoli rozwiązać największą bolączkę aktualnie istniejących na rynku usług, jakim jest czas dotarcia do osoby poszkodowanej lub zagrożonej. System będzie także pozwalał na zaangażowanie społeczności w przypadku zagrożeń związanych z mieniem, np. kradzież samochodu, itp. lub utratą zwierzęcia. Projekt zostanie zrealizowany w ciągu 24 miesięcy. Efektem finalnym projektu będzie opracowanie 3 nowych, innowacyjnych usług.